fbpx

Wedstrijdvormen

Speelt u vaak dezelfde wedstrijdvorm en lijkt het u leuk om een keer een andere spelvorm te spelen? Hieronder vindt u alle mogelijke wedstrijdvormen die u kunt spelen op de golfbaan. Wie weet vindt u een wedstrijdvorm die het proberen waard is!

Bij Strokeplay worden het totaal aantal slagen geteld. Bij deze spelvorm mag de bal niet worden opgeraapt, behalve wanneer het maximum aantal slagen op die hole is bereikt. Het maximum aantal slagen is te berekenen door 2 x Par + 1 te doen. Dit betekent wanneer je een Par 3 hole speelt, het maximum wat je kan slaan 2 x 3 + 1 = 7 slagen is. Voor Par 4 geldt 9 slagen en voor Par 5 geldt 11 slagen. Wanneer deze slagen zijn bereikt op die hole, is het toegestaan de bal op te rapen en het maximum op de kaart te noteren.
Aan het einde van de ronde worden het totaal aantal slagen opgeteld. Dit is de bruto score. Wanneer van de bruto score de Playing Handicap wordt afgehaald, krijg je de netto score. De speler met de laagste (netto) score, is de winnaar.

Deze wedstrijdvorm is voor individuele spelers (qualifying).

Bij Stableford gaat het om punten die je kunt behalen tijdens het spelen van de holes. Een speler behaalt punten door uit te holen in een bepaald aantal slagen ten opzichte van de Par van de hole. De berekening voor punten gaat als volgt: wanneer een speler Par speelt op een hole en geen extra slagen krijgt, verdient de speler 2 punten. Voor elke slag meer of minder wordt er een punt bij opgeteld of afgehaald. Dit betekent dat, wanneer een speler 5 slagen haalt op een Par 4, maar de speler 2 extra slagen meekrijgt vanuit de Playing Handicap, de speler in plaats van 1 punt, 3 punten krijgt. In eerste instantie zou de speler maar 1 punt krijgen, omdat 5 slagen 1 slechter is dan de Par van de hole. Door de 2 extra slagen krijgt de speler 2 + 1 = 3 punten mee.
Aan het einde van de ronde, worden alle punten bij elkaar opgeteld. De speler met de meeste punten, is de winnaar.

Deze wedstrijdvorm is voor individuele spelers (qualifying).

Voor Tegen Par gelden dezelfde scoreregels als bij Strokeplay. Echter wordt er bij Tegen Par gekeken naar de totaal aantal (netto) slagen ten opzichte van de Par van de baan. De speler krijgt 3/4 van de Playing Handicap mee door de baan (in plaats van een eigenlijk Playing Handicap van 20, wordt dit nu 15). Aan het einde van de ronde worden alle slagen opgeteld en de Playing Handicap ervan afgehaald. Wanneer de speler beter dan de Par van de baan heeft gespeeld, wordt er een “+” opgeschreven. Speelt de speler gelijk aan de Par van de baan, komt er een “0” te staan. Bij een slechtere score, wordt een “-” genoteerd.
Tegen Par heeft ook een variant genaamd Bisque. De spelregels zijn hetzelfde. Echter mag de speler zelf kiezen op welke holes de extra Playing Handicap slagen worden toegekend.

Deze wedstrijdvorm is voor individuele spelers (qualifying).

Bij Matchplay speelt één partij tegen een andere partij. Matchplay wordt gespeeld per hole. Een hole wordt gewonnen door een partij die de hole uitspeelt in het minste aantal slagen. Wanneer een hole is gewonnen, schrijft de winnende partij een “+” op de scorekaart. Wanneer een hole gelijk is gespeeld, komt er een “0” op de kaart en bij verlies komt er een “-“. Een Matchplay-wedstrijd is gewonnen wanneer een partij dermate voorstaat met gewonnen holes, dat de andere partij niet meer terug kan komen. Als de stand gelijk is, kan de vastgestelde ronde met zoveel holes verlengd worden als nodig zijn om de match te beslissen.

Deze wedstrijdvorm is voor individuele spelers (niet-qualifying).

Cross Country wordt als Strokeplaywedstrijd gespeeld. Echter speelt men niet over de normale 18 holes, maar over een speciaal uitgezet parcours, kriskras over de baan. Men speelt dan een hole van de afslag van de ene hole naar de green van een andere hole. Deze wedstrijdvorm wordt toegepast in ons wedstrijdprogramma van De Goese Golfweek.

Deze wedstrijdvorm is voor individuele spelers (niet qualifying).

Bij Vierbal Strokeplay spelen twee spelers samen als team tegen een ander team van twee spelers. Iedere speler speelt zijn of haar eigen bal. Hetgeen wat anders is aan Vierbal Strokeplay is dat bij elke hole de laagste (netto) score van de spelers in het team gekozen mag worden om op te schrijven. Aan het einde van de golfronde wordt dezelfde scoreregeling gebruikt als bij normaal Strokeplay. Het team dat de wedstrijd met het minste aantal slagen voltooid, is de winnaar.

Deze wedstrijdvorm is voor twee of meer spelers (niet qualifying).

Foursome is een wedstrijd waarbij twee spelers als team spelen tegen een ander team van twee spelers. Allebei de teams spelen met maar één bal per team. Er wordt om de beurt geslagen. De spelers mogen zelf bepalen wie van hen afslaat op de oneven holes en wie van hen afslaat op de even holes. Na de afslag wordt er gewoon om-en-om geslagen (LET OP: strafslagen veranderen de slavolgorde niet). Het team dat de wedstrijd met de laagste (netto) score voltooid. is de winnaar.

Deze wedstrijdvorm is voor twee of meer spelers (niet qualifying).

Greensome is een wedstrijdvorm waarbij twee spelers een team vormen en het opnemen tegen een ander team van twee spelers. Per team slaan beide spelers op elke hole af en bepalen vervolgens met welke afgeslagen bal zij de hole uitspelen. De spelers wiens bal niet is gekozen, slaat de tweede slag en vervolgens wordt, net als Foursome, om-en-om geslagen totdat de hole is uitgespeeld. Het team dat de wedstrijd met de laagste (netto) score voltooid, is de winnaar.

Deze wedstrijdvorm is voor twee of meer spelers (niet qualifying).

Verlengde Greensome heeft nagenoeg dezelfde opzet als normale Greensome. Echter wordt bij Verlengde Greensome de tweede slag ook geslagen door allebei de spelers uit het team. Daarna wordt de beste bal gekozen en vanuit daar gelden weer de regels van de normale Greensome dat de spelers om-en-om moeten slaan totdat de hole is uitgespeeld. Het team dat de wedstrijd met de laagste (netto) score voltooid, is de winnaar.

Deze wedstrijdvorm is voor twee of meer spelers (niet qualifying).

Chapman Greensome is nagenoeg hetzelfde als Verlengde Greensome. Echter is het bij Chapman Greensome de bedoeling dat de speler de tweede slag doet met de bal van het teamgenoot (er wordt met elkaars bal geslagen). Daarna wordt er weer de beste bal gekozen en vanuit daar gelden weer de regels van de normale Greensome dat de spelers om-en-om moeten slaan totdat de hole is uitgespeeld. Het team dat de wedstrijd met de laagste (netto) score voltooid, is de winnaar.

Deze wedstrijdvorm is voor twee of meer spelers (niet qualifying).

Texas Scramble is een teamwedstrijd, waarbij team bestaan uit 2 of meer personen. Iedereen slaat een bal af, waarna de beste bal wordt gekozen. De overige drie ballen worden opgeraapt en er wordt genoteerd wiens bal wordt gekozen. Vanuit daar spelen alle vier de spelers vanaf de plek van de gekozen bal, binnen één stoklengte, maar niet dichter bij de hole. De spelers doen hun volgende slag, waarna er wederom wordt gekozen voor de bal met de beste ligging. Dit gaat door totdat de hole is uitgespeeld. (LET OP: op de green moet de bal binnen 10 cm. van de gekozen bal worden geplaatst). Het team dat de wedstrijd met de laagste (netto) score voltooid, is de winnaar.

Deze wedstrijdvorm is voor twee of meer spelers (niet qualifying).