fbpx

Verslag maandbeker 5 augustus

In plaats van de gebruikelijke wedstrijd op zondag werd ditmaal op zaterdag 12 januari de strijd aangebonden. Volgend maand weer normaalop de eerste zondag van de maand en wel op 3 februari . Helaas moestgeconstateerd worden dat er twee no shows waren waardoor het deelnemersveld werd gereduceerd werd tot 19 deelnemers.Verheugend was het feit dat er ditmaal liefst zeven dames deelnamen ! Tevens enkele spelers die hun vuurdoop ondergingen. Hopelijk is het zo goed bevallen dat zij er de volgende maand weer bij zullen zijn! Bijna genoeg gekletst alleen wil ik nog wel even kwijt dat er best iets sneller gespeeld kan wor- den. Vierenhalf uur voor een driebal is echt te lang !!! De NGF bevordert door allerlei maatregelen het tempo !!!

Uitslagen

Neary                                                  hole 3      dames   niet gevallen

hole 3      heren    Peter Hofman

Leary                                                   hole 6      d+h  B   Jan Hofman

Leary                                                   hole 11     d+h  A   Tiny van Zweeden

Longest drive                                      hole 16    dames    Tiny van Zweeden

hole 16    heren     Bob de Smedt

De TWO’s werden geslagen door Tiny van Zweeden en Alfred Smith ( ieder 3 doosjes ballen ! )

Winnaar  categorie A ( maandbeker +parkeerplaats )      Kobing Lin                   82 slagen netto

de plaats                                                                             Alfred Smith                 84

Winnaar  categorie B  ( maandbeker +parkeerplaats )   Martin van Heusden    30 stfd  punten

2de plaats                                                                          Peter Hofman              27 stfd punten

Tenslotte de laagste brutoscore strokeplay   voor Tiny van Zweeden !

Alle winnaars van harte gefeliciteerd en tot volgende maand.