fbpx

Richtlijnen veilig golfen

U bent weer welkom op de Goese Golf. De baan ligt er top bij en we zijn blij u allemaal weer terug te zien. Om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen verzoeken we u aan onderstaande richtlijnen te houden.

De veiligheid van gasten, medewerkers en leveranciers staat centraal bij onze protocolregels.-Er zijn elke dag medewerkers die aangesteld zijn en verantwoordelijk zijn voor de naleving van de protocollen en dit ook actief zullen controleren.

Algemene richtlijnen

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
 • Was voor en na het golfen je handen.
 • Aanwezigheid maximaal 15 minuten voor starttijd of les
 • Uitsluitend PIN betalingen
 • Geen huur sets beschikbaar
 • Tijdens openingstijden is er altijd een Goese Golf medewerker aanwezig bij de receptiebalie
 • Er zijn koffie en pet flessen beschikbaar om mee te nemen in de baan.

Boeken verplicht!

 • Starttijden boeken verplicht voor wedstrijdbaan én Par-3 baan
 • Online boekingen via deze link
 • Telefonisch boekingen vanaf 11 mei tussen 8:30 en 17:30
 • Driving range boeken: telefonisch tenminste 1 uur voor aankomst
 • Lessen alleen op afspraak
 • Handicart en buggies, altijd 1 persoon, (of 2 personen uit zelfde huishouden)
 • Om te zorgen dat iedereen een starttijd kan boeken wordt de helft van de starttijden vrijgegeven voor online boeken. De overige starttijden kunt u telefonisch boeken.

Golfbaan

 • De maximale flight grootte is 3. Vanaf 13.00 uur staan we 4 ballen toe
 • Start interval is 8 minuten
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van u medespelers
 • Haal de flight voor u niet in
 • Zorg dat er maximaal 1 flight op een TEE aanwezig is
 • Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen.
 • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
 • Raak de vlaggenstok niet aan. (er zijn verhoogde cups)
 • Huur van golfsets niet mogelijk
 • Volg de aanwijzingen van medewerkers van De Goese Golf

Lessen

 • Het lesboek van Rinus en Jorn staat open
 • Boeken kan on-line en telefonisch bij de receptie.

Oefenfaciliteiten

 • Oefenen op drivingrange, puttinggreen en chippinggreen is toegestaan indien u een starttijd of een les heeft. Dit kan 30 minuten voorafgaand aan uw starttijd of les, maar u dient zich wel eerst aan te melden bij de receptie.
 • U dient zelf uw ballenmandje te ontsmetten.
 • Huur van golfsets niet mogelijk.
 • Het maximale aantal personen op de drivingrange buiten is 9.
 • Het maximale aantal personen op de drivingrange binnen is 8.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan.
 • Op de putting green mogen maximaal 6 mensen aanwezig zijn. Uitsluitend door personen die een starttijd hebben geboekt.

LET OP! Indien u geen starttijd of les heeft, dient u tenminste 1 uur van te voren telefonisch een ‘oefentijd’ te reserveren bij de receptie. De reden hiervoor is dat wij uitsluitend sporters op afspraak op het golfcomplex mogen ontvangen. Wij moeten iedere bezoeker registreren! Dit betekent dat u zich ook voor iedere oefensessie moet aanmelden bij de receptie.

Openingstijden golfcomplex

De golfbaan, oefenfaciliteiten en lockerruimte zijn geopend van 7:00 tot 21:00. Dit betekent dat u dus voor of na deze tijd kunt niet golfen of oefenen.

Toilet

De toiletten op de baan, bij de horeca en de kleedkamers en zijn vooralsnog gesloten. De toiletten naast de kleedkamers zijn geopend.
Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet.

Aanmelden verplicht

 • Voor iedere activiteit dient u zich te melden bij de receptie.
 • Alleen toegang tot golfcomplex na aanmelding.
 • Van iedere flight dient zich tenminste 1 persoon zich aan te melden bij de receptie 15 minuten voor de starttijd.
 • De receptie is bereikbaar via de buiten trap. U gaat weer naar buiten via de binnentrap.

Algemene richtlijnen Horeca

Richtlijnen voor onze gasten

 • Houd 1,5m afstand tot andere gasten en de medewerkers. Uitzonderingen: aan 1 tafel mogen 2 personen zitten, tenzij het om een gezamenlijke huishouding gaat die uit meer personen bestaat.
 • Blijf thuis als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt.
 • Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
 • Volg altijd aanwijzingen van het personeel op.
 • Was na het toiletbezoek grondig je handen (min. 20sec).
 • Betaal contactloos (pin, mobiel of ganzenpas).

Wanneer je je niet houdt aan de regels van het horecabedrijf en/of de geldende regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd.

Richtlijnen voor de Brasserie

Bij binnenkomst:

 • We werken uitsluitend met reserveringen die telefonisch zijn gedaan of aan de deur.
 • Bij binnenkomst vindt er een controlegesprek plaats om in te schatten of er gezondheidsklachten zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben griepklachten? Dan wordt de toegang geweigerd.
 • Zijn er geen gezondheidsklachten begeleid ze op gepaste afstand naar hun tafel.
 • Als het een groep betreft van 3 of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk huishouden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5m afstand tot elkaar te waarborgen.
 • Medewerkers mogen binnen 1,5m aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten.
 • De tafels, stoelen en menukaarten worden grondig gereinigd als de gasten het horecabedrijf hebben verlaten.
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van contactloze betalingen, pin, telefoon of ganzenpas.
 • Volg de looproute bij binnenkomst en vertrek.

We wensen u veel golfplezier!!

Download hier deze richtlijnen als PDF bestand